Alla ord, när handling fattas, äro dåraktiga och tomma.

Idag skäms jag för första gången någonsin över att vara svensk. Och den där klumpen, den kommer bara att bli större.

Nästa val gör vi så här: