Uncategorized

LÖRDAG

“När Kyrklund utträder ur sin kyrklundhet.
Denna längtan.
När natten utträder ur sin nattlighet.
När intet utträder ur sin intighet.
Denna ängslan.”

Vila i frid.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *