Uncategorized

Day 09 – Your beliefs

Jag tror på sunt förnuft. Det är den enklaste och med sanningen bäst överensstämmande sammanfattning jag kan komma på, så det följande kommer snarare att handla om vad jag inte tror på.

Jag är inte döpt eller konfirmerad, har aldrig gått i kyrkan och har läst delar av Bibeln och Koranen enbart utifrån en skönlitterär utgångspunkt. Religion (och detta gäller alla religioner) är för mig inget annat än organiserad hjärntvatt, samt ett sätt for svagsinnade människor att skylla sina egna misstag och tillkortakommanden på någon annan. 

Jag bor i ett väldigt kristet land, där man som ateist betraktas som något av en anomali. Men jag har mycket svårt att tro på något vars existens jag inte har sett ett uns av bevis på – snarare tycker jag mig så gott som varje dag se bevis på att det INTE finns någon gud. Det finns aspekter av kristendomen som jag skriver under på – till exempel de som handlar om att bete sig som folk och älska sin nästa etc. Men jag känner inte att jag behöver en uråldrig bok som talar om för mig att jag bör behandla andra som jag själv vill bli behandlad, när samma bok i nästa andetag fördömer homosexuella – och don’t get me started on hela grejen med syndafallet.

Det finns nog ingenting som skrämmer mig lika mycket som djupt religiösa människor (återigen, inom alla religioner). Fundamentalism är för mig så obehagligt just för dess totala avsaknad av sunt förnuft. Allt kan rättfärdigas, eller bortförklaras eller frånskyllas, med hjälp av religion.

Jag tror alltså inte på någon “gud”. Däremot tror jag på en massa annat, som till exempel människors lika värde och rätt att bestämma över sina egna kroppar och sin egen sexualitet. Men det är väl egentligen samma sak som sunt förnuft. 

0 Comments

  • Ulf

    Jag känner visst ansvar för din hållning – trots allt har jag väl ungefär hälften av ansvaret för att du inte är döpt eller gått i kyrkan som barn.
    Instämmer i att "fundamentalism är obehagligt" – men i miin värld gäller det all fundamentalism, med eller utan religiösa förtecken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *